Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy Tab S8 5G / SM-X706B

Cập nhật rom gốc cho Samsung Galaxy Tab S8 5G / SM-X706B. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Hoặc tải rom gốc Galaxy Tab S8 5G SM-X706B nếu máy không vào được hệ điều hành, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung (lưu ý mất dữ liệu). Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Download rom Samsung Galaxy Tab S8 5G

Model: SM-X706B
Khu vực: Việt Nam XXV
Hệ điều hành: Android 13
Dung lượng file: 7.79 GB
Ngày cập nhật: 11/2022
Phiên bản:
PDA: X706BXXU2BVK4
CSC: X706BOXM2BVK6
CP: X706BXXU2BVK4

 • Model: SM-X706B
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 12
 • Dung lượng file: 7.84 GB
 • Ngày cập nhật: 07/2022
 • Phiên bản:
  • PDA: X706BXXU2AVG9
  • CSC: X706BOXM2AVG8
  • CP: X706BXXU2AVG8
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *