Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy S10+ SM-G975F

Rom gốc full cho Samsung Galaxy S10+ Plus SM-G975F, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung.

Download rom gốc Android 11 Samsung Galaxy S10+

 • Model: SM-G975F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 4.79 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: G975FXXU9ETLJ
  • CSC: G975FOXM9ETLJ
  • Phone: G975FXXU9ETLJ

Download rom gốc Samsung Galaxy S10+

 • Model: SM-G975F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 9
 • Dung lượng file: 4.78 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: G975FXXU1ASBA
  • CSC: G975FOXM1ASBA
  • Phone: G975FXXU1ASBA

Rom gốc Android 10 Samsung Galaxy S10+

 • Model: SM-G975F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Dung lượng file: 5.08 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: G975FXXU4BTA8
  • CSC: G975FOXM4BTA8
  • Phone: G975FXXU4BTA8

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *