Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy S10 SM-G973F

Rom gốc full cho Samsung Galaxy S10 SM-G973F, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung.

Rom gốc Android 12 Samsung Galaxy S10

 • Model: SM-G973F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 12
 • Dung lượng file: 5.28 GB
 • Ngày cập nhật: 07/2022
 • Phiên bản:
  • PDA: G973FXXUFHVG4
  • CSC: G973FOXMFHVG4
  • Phone: G973FXXUFHVG4

Rom gốc Android 11 Samsung Galaxy S10

 • Model: SM-G973F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 5.28 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: G973FXXU9ETLJ
  • CSC: G973FOXM9ETLJ
  • Phone: G973FXXU9ETLJ

Rom gốc Android 10 Samsung Galaxy S10

 • Model: SM-G973F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Dung lượng file: 5.07 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: G973FXXU3BSKO
  • CSC: G973FOXM3BSKO
  • Phone: G973FXXU3BSKO

Download rom gốc Samsung Galaxy S10

 • Model: SM-G973F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 9
 • Dung lượng file: 4.8 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: G973FXXU1ASCA
  • CSC: G973FOXM1ASC8
  • Phone: G973FXXU1ASC8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *