Site Overlay

Quên mật khẩu màn hình Apple Watch S3

Bạn đang sử dụng Apple Watch S3 nếu không thể truy cập vào bên trong máy do quên mật khẩu màn hình thì sẽ cần đến biện pháp xóa hoặc đặt lại mật khẩu Apple Watch

Đặt lại mật khẩu trên Apple Watch S3

Nếu bạn chưa có iPhone đã ghép nối, bạn vẫn có thể xóa mật mã khỏi Apple Watch.

  • Kết nối Apple Watch với bộ sạc.
  • Nhấn và giữ nút Nguồn cho đến khi bạn thấy Power Off.
  • Nhấn mạnh (Force Touch) lên Power Off.
  • Nhấn Erase all content and settings.
  • Đợi quá trình hoàn tất, sau đó thiết lập lại Apple Watch của bạn . Khi được hỏi, khôi phục từ bản sao lưu.

Sử dụng iPhone đã ghép nối của bạn

Nếu bạn có iPhone, bạn có thể sử dụng ứng dụng Apple Watch để xóa mật mã khỏi Apple Watch. Sau khi xóa mật khẩu, bạn cần thiết lập lại Apple Watch và khôi phục từ bản sao lưu.

  • Giữ Apple Watch và iPhone của bạn gần nhau
  • Mở ứng dụng Apple Watch và nhấn vào tab My Watch.
  • Nhấn General -> Reset.
  • Nhấn Erase Apple Watch Content and Settings, sau đó nhấn lại để xác nhận. Bạn có thể cần nhập mật khẩu Apple ID của mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *