Site Overlay

Hướng dẫn Hard Reset Vivo U10

Hard Reset hay reset máy bằng phím cứng Vivo U10 là xóa dữ liệu và đưa máy về chế độ nhà sản xuất. Vì một lý do nào đó bạn không thể truy cập vào bên trong máy (Quên mật khẩu màn hìnhLỗi phần mềm…v..v)

Cách Hard Reset trên Smartphone Vivo U10 để xóa mật khẩu, khôi phục lại máy.

Hướng dẫn Hard Reset Vivo U10

  • Tắt nguồn
  • Giữ cùng lúc nút Volume Up và nút Nguồn để vào chế độ Fastboot
  • Dùng phím âm lượng di chuyển, phím nguồn để xác nhận chọn vào Recovery Mode
  • Tiếp theo chọn Wipe Data -> Clear All Data -> OK
  • Cuối cùng chọn Reboot system chờ máy khởi động lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *