Site Overlay

Cách chụp màn hình trên Samsung Galaxy A21s

Bạn có thể chụp màn hình hoặc quay video của bất kỳ màn hình nào trên Samsung Galaxy A21s. Ảnh chụp màn hình và video sẻ được tự động lưu trong ứng dụng Bộ sưu tập.

Chụp màn hình trên Samsung Galaxy A21s

Chụp ảnh màn hình khi đang dùng thiết bị rồi viết, vẽ lên đó, cắt xén hay chia sẻ màn hình đã chụp được. Bạn có thể chụp màn hình hiện tại và vùng có thể cuộn.

Dùng cách sau để chụp ảnh màn hình: Nhấn phím để chụp: Nhấn phím Cạnh (phím nguồn) và phím Giảm âm lượng cùng lúc.

Sau khi đã chụp ảnh màn hình, dùng các tính năng sau trên thanh công cụ ở cuối màn hình:

  • Biểu tượng đầu tiên: Chụp lại nội dung hiện tại và cả các nội dung bị ẩn trên một trang dàn trải qua nhiều màn hình như trang web chẳng hạn. Khi bạn chạm vào , màn hình sẽ tự động cuộn xuống dưới để chụp được nhiều nội dung hơn.
  • Biểu tượng giữa: Viết hoặc vẽ trên ảnh chụp màn hình hoặc cắt một phần ra từ ảnh chụp màn hình. Phần ảnh đã cắt xén sẽ được lưu vào Bộ sưu tập.
  • Cuối cùng: Chia sẻ ảnh chụp màn hình với người khác.

Nếu không thấy được các tùy chọn này trên ảnh chụp màn hình, khởi chạy ứng dụng Cài đặt, chạm vào Tính năng nâng caoẢnh chụp màn hình, rồi chạm vào công tắc Thanh công cụ ảnh chụp màn hình để bật.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *