Site Overlay

Cách buộc khởi động lại Huawei Mate 30 Pro

Bình thường chúng ta có thể khởi động lại Huawei Mate 30 Pro một cách dễ dàng nhưng trường hợp khi đang load ứng dụng nặng hay chơi game lâu nếu làm máy bị đứng, bị treo thì lúc này bạn phải buộc khởi động lại bằng phím cứng mới có thể thoát khỏi tình trang này. Thiết bị sẻ tự tắt và bật lại và không làm mất dữ liệu.

Buộc khởi động lại Huawei Mate 30 Pro

Mate 30 Pro sử dụng thanh trượt âm lượng trong màn hình nếu thiết bị của bạn bị đóng băng và không phản hồi:

  • Bấm và giữ phím Nguồn trong hơn 10 giây để buộc khởi động lại thiết bị.
  • Trường hợp máy đã tắt do cạn pin hãy sạc trước 15 phút rồi thử lại

Xem cách Hard Reset Huawei Mate 30 Pro

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *