Site Overlay

Trình duyệt Tor cập nhật

Tor là phần mềm miễn phí và một mạng mở giúp bạn bảo vệ chống lại sự giám sát đe dọa tự do cá nhân và quyền riêng tư.

Trình duyệt Tor 8.0.6 có gì mới:

  • Cập nhật Firefox lên 60.5.1esr
  • Cập nhật HTTPS mọi nơi đến 2019.1.31
  • Lỗi 29378: Xóa 83.212.101.3 khỏi các cầu nối mặc định
  • Lỗi 29349: Xóa mạng.http.spdy. * Ghi đè từ người trợ giúp hiền lành user.js
  • Xây dựng các nền tảng hệ thống
  • Bug 29235: Xây dựng phiên bản python3.6 của riêng chúng tôi cho HTTPS ở mọi nơi
  • Lỗi 29167: Nâng cấp lên 1.11.5

Download trình duyệt Tor 8.0.6

  • HDH: Windows 10 64bit
  • Dung lượng: 53.5 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *