Site Overlay

Tặng tài khoản Office 365 miễn phí

Tài khoản Office 365 bao gồm các chương trình như: Word, Excel, PowerPoint, OneDrive… dịch vụ đăng ký giúp đảm bảo bạn luôn có các công cụ năng suất hiện đại cập nhật mới nhất từ Microsoft. Các gói Office 365 dành cho mục đích sử dụng gia đình và cá nhân, cũng như cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn, trường học,..

Bản quyền Office 365 được bán theo năm hoặc theo tháng và bạn có thể vừa dùng Online lẫn Offline.

Tặng tài khoản Office 365 ProPlus miễn phí

Tài khoản Office 365 ProPlus dành cho sinh viên miễn phí cài được cho 5 máy:

Cách để nhận tài khoản miễn phí (Lưu ý số lượng có hạn)

Cập nhật: 25/12/2019 Đã tặng hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *