Site Overlay

Sửa lỗi “File not found. Check the file name and try again.” Windows 10

Khi sử dụng Photoshop, soạn một file excel, hoặc một ứng dụng bất kỳ trên windows 10 và bạn save lại thì nhận thống báo lỗi “File not found. Check the file name and try again.”

Nguyên nhân xuất hiện lỗi trên là do chức năng bảo mật Controlled folder access trên Windows Security xem xét và bảo vệ các ứng dụng có thể thay đổi tệp trong các thư mục. Vậy để khắc phục chỉ cần tắt chức năng Controlled Folder Access

Fix lỗi “File not found. Check the file name and try again.” khi save file

Tắt Controlled Folder Access:

  • Vào Start -> Settings -> Update & Security -> Windows Security -> Virus & threat protection.
  • Chọn vào Manage ransomware protection
  • Controlled folder access: chuyển sang Off.

Vậy là xong, bây giờ chúng ta có thể save file lại bình thường. Nếu còn vấn đề gì bạn hãy để lại comment bên dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *