Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T975

Cập nhật rom gốc cho Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T975. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Hoặc tải rom gốc Tab S7+nếu máy bị lỗi không vào được hệ điều hành, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung (lưu ý mất dữ liệu). Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Download rom Samsung Galaxy Tab S7+

Model: SM-T975
Khu vực: Việt Nam XXV
Hệ điều hành: Android 13
Dung lượng file: 6.89 GB
Ngày cập nhật: 11/2022
Phiên bản:
PDA: T975XXU2DVK5
CSC: T975OXM2DVK3
Phone: T975XXU2DVK4

Download rom Android 12 Samsung Galaxy Tab S7+

 • Model: SM-T975
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 12
 • Dung lượng file: 6.81 GB
 • Ngày cập nhật: 16/05/2022
 • Phiên bản:
  • PDA: T975XXU2CVE5
  • CSC: T975OXM2CVE5
  • Phone: T975XXU2CVE5

Download rom Android 11 Samsung Galaxy Tab S7+

 • Model: SM-T975
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 5.89 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: T975XXU2BUE2
  • CSC: T975OXM2BUE2
  • Phone: T975XXU2BUE2

Download rom Android 10 Samsung Galaxy Tab S7+

 • Model: SM-T975
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Dung lượng file: 6.06 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: T975XXU1ATI2
  • CSC: T975OXM1ATI2
  • Phone: T975XXU1ATI2

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *