Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy Note20 Ultra / SM-N985F

Cập nhật rom gốc cho Samsung Galaxy Note20 Ultra SM-N985F. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Hoặc tải rom gốc Galaxy Note20 Ultra / SM-N985F nếu máy bị lỗi không vào được hệ điều hành, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung (lưu ý mất dữ liệu). Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Download rom Andorid 13 Samsung Galaxy Note20 Ultra

Model: SM-N985F
Khu vực: Việt Nam XXV
Hệ điều hành: Android 13
Dung lượng file: 7.12 GB
Ngày cập nhật: 10/2022
Phiên bản:
PDA: N985FXXU5GVJE
CSC: N985FOXM5GVJE
CP: N985FXXU5GVJE

Download rom Andorid 12 Samsung Galaxy Note20 Ultra

Model: SM-N985F
Khu vực: Việt Nam XXV
Hệ điều hành: Android 12
Dung lượng file: 5.9 GB
Ngày cập nhật: 09/2022
Phiên bản:
PDA: N985FXXU5FVI3
CSC: N985FOXM5FVI3
CP: N985FXXU5FVI3

Download rom Andorid 11 Samsung Galaxy Note20 Ultra

 • Model: SM-N985F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 5.9 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: N985FXXU1CTL5
  • CSC: N985FOXM1CTL5
  • CP: N985FXXU1CTL5

Download rom Samsung Galaxy Note20 Ultra

 • Model: SM-N985F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Dung lượng file: 6.2 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: N985FXXU1ATH3
  • CSC: N985FOXM1ATH3
  • CP: N985FXXU1ATH3

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *