Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy A50 SM-A505F

Rom gốc full cho Samsung Galaxy A50 SM-A505F, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung. Cập nhật các phiên bản Android khác bên dưới.

-> Tải Odin Samsung

Download rom gốc Android 11 Samsung Galaxy A50

 • Model: SM-A505F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 4.13 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: A505FDDS9CUH3
  • CSC: A505FOLM9CUF1
  • Phone: A505FXXS9CUF1

Download rom gốc Samsung Galaxy A50

 • Model: SM-A505F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 9
 • Dung lượng file: 3.59 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: A505FDDU1ASC8
  • CSC: A505FOLM1ASC8
  • Phone: A505FXXU1ASC4

Bản cập nhật

 • Model: SM-A505F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 9
 • Dung lượng file: 3.65 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: A505FDDU3ASK2
  • CSC: A505FOLM3ASK2
  • Phone: A505FXXU3ASK2

Bản mới

Rom gốc Android 10 Samsung Galaxy A50 SM-A505F

 • Model: SM-A505F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Dung lượng file: 3.9 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: A505FDDU5BTE1
  • CSC: A505FOLM5BTE1
  • Phone: A505FXXU5BTE1
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *