Site Overlay

Sửa lỗi Deprecated: category_link is deprecated since version 2.5.0

Cách để fix lỗi trang web tải trang hiển thị Deprecated: category_link is deprecated since version 2.5.0… khi nâng cấp phiên bản mới của WordPress. WordPress là CMS mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay, các nhà phát triển tạo ra các phiên bảnXem chi tiết…Sửa lỗi Deprecated: category_link is deprecated since version 2.5.0