Site Overlay

Cách đưa iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Max vào chế độ DFU

Chế độ DFU (Device Firmware Upgrade) cho phép bạn khôi phục lại iPhone về cài đặt gốc. Mặc dù hiếm khi được sử dụng nhờ sự ổn định của iOS, nhưng biết cách khởi động iPhone 11, iPhone 11 Pro và Max vào chế độXem chi tiết…Cách đưa iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Max vào chế độ DFU

Cách khởi động lại iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max bằng phím cứng

Khởi động lại iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max bằng phím cứng hay buộc khởi động lại máy (Force restart iPhone). Bình thường lúc sử dụng bạn có thể tắt mở iphone nhưng khi máy bị treo ứng dụng, bị đứng thì chúngXem chi tiết…Cách khởi động lại iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max bằng phím cứng