Site Overlay

Hướng dẫn cài rom gốc Realme 5i

Download rom gốc Realme 5i cập nhật với các bản vá bảo mật Android Tối ưu hóa hệ thống.

Download rom gốc Realme 5i

 • Model: Realme 5i
 • ColorOS 6.0.1
 • Phiên bản: RMX2030EX_11_C.75
 • Dung lượng: 2.99GB

 • Model: Realme 5i
 • ColorOS 6.0.1
 • Phiên bản: RMX2030EX_11_A.14
 • Dung lượng: 2.59GB

Hướng dẫn cập nhật rom Realme

 • Sao lưu lại dữ liệu quan trọng.
 • Chuyển rom đã tải xuống vào bộ nhớ điện thoại hoặc Thẻ SD, sau đó tắt nguồn điện thoại.
 • Bấm và giữ nút Nguồn và Giảm âm lượng, cho đến khi điện thoại của bạn vào Chế độ khôi phục.
 • Chọn ngôn ngữ
 • Cài đặt rom từ bộ nhớ điện thoại hoặc Từ thẻ SD
 • Chọn OK xác nhận cập nhật
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *