Site Overlay

Hard Reset Vivo Y12

Hard Reset hay reset máy bằng phím cứng Vivo Y12 là xóa dữ liệu và đưa máy về chế độ nhà sản xuất. Vì một lý do nào đó bạn không thể truy cập vào bên trong máy (Quên mật khẩu màn hìnhLỗi phần mềm…v..v)

Trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ cách Hard Reset trên Smartphone Vivo Y12 để xóa mật khẩu, khôi phục lại máy.

Hướng dẫn Hard Reset Vivo Y12

  • Tắt nguồn
  • Giữ nút Volume Up và nút Nguồn để vào chế độ Fastboot
  • Dùng phím âm lượng di chuyển chọn vào Recovery
  • Chọn vào Clear Data -> Clear All Data -> OK
  • Cuối cùng chọn Restart chờ máy khởi động lại.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *