Site Overlay

Giao dịch mô hình Vai Đầu Vai

Trong giao dịch Forex, chứng khoán,… biểu đồ giá có mô hình Vai – Đầu – Vai (Head and Shoulders) được biết là mô hình đảo chiều xu hướng. Các Trader đã sử dụng mô hình biểu đồ đặc biệt này để khám phá bức tranh về các diễn biến đảo chiều của thị trường giúp họ xác định các tín hiệu giao dịch. Bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về mô hình Vai – Đầu – Vai cùng với một số hình ảnh biểu đồ.

Mô hình vai đầu vai

Đỉnh đầu tiên của biểu đồ là vai đầu tiên, sau đó đến đỉnh cao nhất là đầu và cuối cùng là đỉnh thứ ba là vai thứ hai. Khi giá ở mức cao nhất (đầu), bạn có thể nghĩ rằng thị trường đang trong một động thái tăng giá mạnh mẽ. Nhưng vai thứ hai tại bức tranh đã đại diện cho một mức cao thấp hơn. Đây là dấu hiệu đầu tiên của hành động giá nói rằng thị trường không còn quan tâm để tăng cao hơn nữa. Cuối cùng, giá phá vỡ và di chuyển xuống dưới vai thứ hai cho thấy, thị trường đang đảo chiều xu hướng

Giao dịch dựa trên mô hình biểu đồ đầu và vai là có lợi nhuận. Nhưng khó khăn nhất ở đây là có thể phát hiện ra mô hình một cách chính xác tại thị trường diễn biến trực tiếp. Tham gia giao dịch vào đúng thời điểm và từ đúng nơi cũng đóng vai trò quan trọng trong kết quả giao dịch của bạn.

Mô hình vai – đầu – vai ngược

Tương tự nhưng giá đi từ dưới lên tạo ra mô hình vai đầu vai đảo ngược. Đây là một dấu hiệu chính của thị trường cho biết đáy của thị trường là đầu và mức cao hơn ngay lập tức của thị trường là vai phải.

Cách giao dịch

Vào lệnh khi giá phá vỡ mô hình

Vào lệnh khi giá phá vỡ từ vai thứ hai, đặt Stop Loss ở trên đỉnh vai bên phải. Điểm Take Profit thường gần bằng khoảng cách từ Đỉnh cao nhất đến thấp nhất của mô hình.

Mô hình đầu và vai là một kỹ thuật giao dịch độc lập. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phụ thuộc vào các chỉ số hoặc công cụ khác trong khi giao dịch.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *