Site Overlay

Đặt lại mã Pin trên Smart Tivi Samsung

Trên Smart Tivi Samsung mã Pin (mật khẩu) là chức năng dùng để bảo mật một số tính năng nhất định để hạn chế trẻ em hay người dùng vô tình thiết lập không theo ý. Hướng dẫn dưới đây sẻ giúp bạn khôi phục lại mã Pin trên Tivi

Thiết lập mã Pin trên Smart Tivi Samsung

Các bước thiết lập mã Pin:

  • Cài đặt -> Tổng quát -> Trình quản lý hệ thống -> Thay đổi mã PIN
  • Màn hình nhập mã PIN sẽ xuất hiện. Nhập mã PIN. Nhập lần nữa để xác nhận. Mã PIN mặc định là “0000”

Quên mã Pin, khôi phục lại:

Nếu bạn quên mã PIN, bạn có thể thiết lập lại bằng điều khiển từ xa. Khi đã bật TV, nhấn các nút sau trên điều khiển từ xa theo thứ tự được thể hiện để cài đặt lại mã PIN thành “0000”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *