Site Overlay

Cách khởi động lại iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max bằng phím cứng

Khởi động lại iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max bằng phím cứng hay buộc khởi động lại máy (Force restart iPhone).

Bình thường lúc sử dụng bạn có thể tắt mở iphone nhưng khi máy bị treo ứng dụng, bị đứng thì chúng ta khởi động lại bằng phím cứng để máy tắt mở lại thoát khỏi tình trạng đó.

Cách buộc khởi động lại iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max

Bạn sẽ cần thực hiện các bước sau liên tiếp để buộc khởi động lại iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

  • Nhấn và thả nút Tăng âm lượng.
  • Nhấn và thả nút Giảm âm lượng.
  • Nhấn và giữ nút Side và tiếp tục giữ cho đến khi thiết bị khởi động lại.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *