Site Overlay

Cách đưa iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Max vào chế độ DFU

Chế độ DFU (Device Firmware Upgrade) cho phép bạn khôi phục lại iPhone về cài đặt gốc. Mặc dù hiếm khi được sử dụng nhờ sự ổn định của iOS, nhưng biết cách khởi động iPhone 11, iPhone 11 Pro và Max vào chế độ DFU vẫn là một kiến ​​thức quan trọng trong trường hợp thiết bị của bạn trở nên không ổn định.

iPhone 11, 11 Pro và iPhone 11 Max vào trạng thái DFU lúc này máy vẫn có thể kết nối với iTunes bằng Windows hay Mac, nhưng không khởi động boot loader hay iOS sẽ giúp nâng cấp restore trở nên dễ dàng hơn.

Đưa iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Max về DFU

  • Kết nối iPhone 11 của bạn với máy Mac (hoặc PC đã cài đặt iTunes) bằng cáp Lightning to USB.
  • Nhấn phím tăng âm lượng, nhấn phím giảm âm lượng.
  • Nhấn và giữ nút Side (nút nguồn) 10 giây cho đến khi màn hình chuyển sang màu đen
  • Khi màn hình tắt trong vẫn khi tiếp tục giữ nút Side, nhấn giữ giảm âm lượng 5 giây
  • Thả nút Side ra vẫn giữ giảm âm lượng 5 – 10 giây cho đến khi iTune có thông báo

Chú ý iTune sẽ có thông báo iphone recovery mode và nếu màn hình iPhone màu đen, có nghĩa là bạn đã nhập thành công chế độ DFU.

Cách thoát chế độ DFU trên iPhone 11, iPhone 11 Pro hoặc iPhone 11 Max

Thoát khỏi DFU thực hiện các bước sau:

  • Nhấn và thả nút Tăng âm lượng.
  • Nhấn và thả nút Giảm âm lượng.
  • Nhấn và giữ nút Side và tiếp tục giữ cho đến khi thấy logo Apple xuất hiện
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *