Site Overlay

Tắt cửa sổ bật lên yêu cầu thông báo trên Google Chrome

Một cửa sổ nhỏ bật lên ngay thanh địa chỉ: trang web wants to show notifications hoặc tranng web muốn hiển thị thông báo. Thông báo này trên Google Chrome trên máy tính có thể cung cấp trải nghiệm tốt với những trang web như Gmail hoặc Facebook, nhưng có rất ít hoặc không có giá trị với các trang web khác mà chúng ta ít dùng.

Một nhược điểm của Chrome là cửa sổ bật lên yêu cầu thông báo trang web liên tục bất kỳ trang web nào và nếu như hầu hết các thông báo trang web không hữu ích với bạn hoặc bạn chỉ thấy cửa sổ bật lên gây phiền nhiễu, thì đây là cách tắt thông báo Chrome.

Cách tắt cửa sổ yêu cầu thông báo trên Google Chrome

Cách tắt vô cùng nhanh và đơn giản:

  • Bấm vào cài đặt trang web trên Google Chrome tại đây dán vào trình duyệt: chrome://settings/content/notifications
  • Tắt bằng cách gạt công tắt: Sites can ask to send notifications
  • Vậy là xong từ nay khi truy cập vào các trang web sẻ không yêu cầu nhận thông báo nữa.

Còn đây là cách để vào Cài đặt trang nếu Link trên không hoạt động:

  • Bấm vào 3 chấm trên góc phải trình duyệt -> Settings
  • Kéo chuột xuống dưới cùng chọn -> Advanced
  • Phần Privacy and security chọn -> Site Settings -> Notification

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *