Site Overlay

Tải về Google Account Manage APK

Điện thoại thông minh Android sẽ sử dụng tài khoản Google để xác minh. Để hoạt động chính xác, người dùng phải tạo tài khoản để truy cập tất cả các tính năng. Google Account Manage cho Android sẽ quản lý tài khoản của bạn để truy cập hầu hết các tính năng từ Google.

Sau khi mở ứng dụng này, hãy nhập mật khẩu và Gmail để xác minh, sau đó chọn phương thức để xác minh. Thông thường, bạn sử dụng một tài khoản cho một smartphone, nhưng ứng dụng này sẽ cung cấp tùy chọn cho tài khoản bổ sung. Bạn có thể thêm các tài khoản khác bằng mật khẩu sau đó chọn phương thức xác minh. Ứng dụng này sẽ đồng bộ hóa mọi tài khoản bạn đặt để hoạt động bình thường trên điện thoại thông minh với Android là hệ điều hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *