Site Overlay

Tải rom gốc Realme X2

Download rom gốc Realme X2 cập nhật với các bản vá bảo mật Android Tối ưu hóa hệ thống, sửa lỗi phần mềm.

Download rom gốc Realme X2

 • Model: Realme X2
 • ColorOS 6.1
 • Phiên bản: RMX1992EX_11.C.17
 • Dung lượng: 3.13 GB

 • Model: Realme X2
 • ColorOS 6.1
 • Phiên bản: RMX1992EX_11.A.19
 • Dung lượng: 2.56 GB

Hướng dẫn cập nhật rom Realme X2

 • Sao lưu lại dữ liệu quan trọng.
 • Chuyển rom đã tải xuống vào bộ nhớ điện thoại hoặc Thẻ SD, sau đó tắt nguồn điện thoại.
 • Bấm và giữ nút Nguồn và Giảm âm lượng, cho đến khi điện thoại của bạn vào Chế độ khôi phục.
 • Chọn ngôn ngữ
 • Cài đặt rom từ bộ nhớ điện thoại hoặc Từ thẻ SD
 • Chọn OK xác nhận cập nhật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *