Site Overlay

Tải rom gốc Realme X

Download rom gốc Realme X cập nhật với các bản vá bảo mật Android Tối ưu hóa hệ thống.

Download rom gốc Realme X

 • Model: Realme X
 • realme UI 1.0
 • Phiên bản: RMX1901EX_11.C.12
 • Dung lượng: 3.27 GB

 • Model: Realme X
 • ColorOS 6.0
 • Phiên bản: RMX1901EX_11.A.08
 • Dung lượng: 2.77 GB

 • Phiên bản: RMX1901EX_11.A.11
 • Dung lượng: 2.79GB

Hướng dẫn cập nhật rom Realme

 • Chuyển rom đã tải xuống vào bộ nhớ điện thoại hoặc Thẻ SD, sau đó tắt nguồn điện thoại.
 • Bấm và giữ nút Nguồn và Giảm âm lượng, cho đến khi điện thoại của bạn vào Chế độ khôi phục.
 • Chọn ngôn ngữ
 • Cài đặt rom từ bộ nhớ điện thoại hoặc Từ thẻ SD
 • Chọn OK xác nhận cập nhật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *