Site Overlay

Tải rom gốc Realme 6

Download rom gốc Realme 6 cập nhật với các bản vá bảo mật Android Tối ưu hóa hệ thống, sửa lỗi phần mềm.

Download rom gốc Realme 6

 • Model: Realme 6
 • realme UI 1.0
 • Phiên bản: RMX2001_11.B.65
 • Dung lượng: 3.19GB

 • Model: Realme 6
 • realme UI 1.0
 • Phiên bản: RMX2001_11.B.27
 • Dung lượng: 3.11GB

Hướng dẫn cập nhật rom Realme 6

 • Sao lưu lại dữ liệu quan trọng.
 • Chuyển rom đã tải xuống vào bộ nhớ điện thoại hoặc Thẻ SD, sau đó tắt nguồn điện thoại.
 • Bấm và giữ nút Nguồn và Giảm âm lượng, cho đến khi điện thoại của bạn vào Chế độ khôi phục.
 • Chọn ngôn ngữ
 • Cài đặt rom từ bộ nhớ điện thoại hoặc Từ thẻ SD
 • Chọn OK xác nhận cập nhật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *