Site Overlay

Tải rom gốc Realme 5 Pro

Download rom gốc Realme 5 Pro cập nhật với các bản vá bảo mật Android Tối ưu hóa hệ thống.

Download rom gốc Realme 5 Pro

  • Model: Realme 5 Pro
  • ColorOS 6.0
  • Phiên bản: RMX1971EX_11_A.11
  • Dung lượng: 2.81GB

Hướng dẫn cập nhật rom Realme

  • Sao lưu dữ liệu quan trọng.
  • Chuyển rom đã tải xuống vào bộ nhớ điện thoại hoặc Thẻ SD, sau đó tắt nguồn điện thoại.
  • Bấm và giữ nút Nguồn và Giảm âm lượng, cho đến khi điện thoại của bạn vào Chế độ khôi phục.
  • Chọn ngôn ngữ
  • Cài đặt rom từ bộ nhớ điện thoại hoặc Từ thẻ SD
  • Chọn OK xác nhận cập nhật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *