Site Overlay

Tải rom gốc Realme 2 Pro

Download rom gốc Realme 2 Pro cập nhật với các bản vá bảo mật Android Tối ưu hóa hệ thống.

Download rom gốc Realme 2 Pro

 • Model: Realme 2 Pro
 • realme UI V1.0
 • Phiên bản: RMX1801EX_11.F.10
 • Dung lượng: 2.97 GB
 • Update: 8/2020

 • Model: Realme 2 Pro
 • ColorOS 5.2
 • Phiên bản: RMX1801EX_11.A.17
 • Dung lượng: 2.25 GB

Hướng dẫn cập nhật rom Realme

 • Chuyển rom đã tải xuống vào bộ nhớ điện thoại hoặc Thẻ SD, sau đó tắt nguồn điện thoại.
 • Bấm và giữ nút Nguồn và Giảm âm lượng, cho đến khi điện thoại của bạn vào Chế độ khôi phục.
 • Chọn ngôn ngữ
 • Cài đặt rom từ bộ nhớ điện thoại hoặc Từ thẻ SD
 • Chọn OK xác nhận cập nhật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *