Site Overlay

Tải Driver Laptop HP 15-da1023tu

Laptop HP Notebook 15-da1023tu sau khi cài đặt hệ điều hành cần cài đặt driver trước khi sử dụng, nếu thiết bị không tự động update thì bạn có thể tải về thủ công theo hướng dẫn dưới đây.

Download Driver Laptop HP 15-da1023tu Windows 10 64 bit

Tải bộ driver Laptop Laptop HP 15-da1023tu đầy đủ bao gồm:

  • NVIDIA High-Definition (HD) Graphics Driver – Whiskey Lake (Windows 10 v1903)
  • HP Notebook System BIOS Update (Intel Processors)
  • Realtek High-Definition (HD) Audio Driver – Kaby Lake/Whiskey Lake/Braswell/Gemini Lake/Picasso (Windows 10 v1903)
  • Synaptics TouchPad Driver (Windows 10 v1903)
  • Realtek RTL8xxx Wireless LAN Drivers
  • Intel Chipset Installation Utility and Driver (Windows 10 v1903)
  • Realtek RTL8xxx Series Bluetooth Driver

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *