Site Overlay

Tải Driver Laptop HP 15-da0048tu

Laptop HP 15-da0048tu sau khi cài đặt hệ điều hành cần cài đặt driver trước khi sử dụng, nếu thiết bị không tự động update thì bạn có thể tải về thủ công theo hướng dẫn dưới đây.

Download Driver Laptop HP 15-da0048tu Windows 10 64 bit

Tải bộ driver Laptop Laptop HP 15-da0048tu đầy đủ bao gồm:

  • Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
  • Realtek High-Definition (HD) Audio Driver – Kaby Lake/Gemini Lake (Windows 10
  • Intel Chipset Installation Utility and Driver – Braswell (Windows 10 v1809)
  • Intel Chipset Installation Utility and Driver – Gemini Lake (Windows 10 v1709/v1803)
  • Intel High-Definition (HD) Graphics Driver – Gemini Lake (Windows 10 v1709)
  • HP Wireless Button Driver (Windows 10 v1709)Intel Graphics Driver
  • Synaptics TouchPad Driver (Windows 10 v1709)
  • Alcor Micro Card Reader Driver (Windows 10 v1709)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *