Site Overlay

Sửa lỗi Error 944 trên Google Play Store

Lỗi 944 là một trong những lỗi trên Google Play Store mà mọi người gặp phải khi cập nhật ứng dụng. Bạn cập nhật ứng dụng theo cách thủ công hay tự động, Lỗi 944 sẽ không cho phép bạn cập nhật ứng dụng. Thông báo lỗi hiển thị trên màn hình trạng thái Cập nhật cho không thể tải xuống Error 944.

Hướng dẫn sửa lỗi Error 944 trên Google Play Store

Thử cách 1: Kiểm tra kết nối Internet

Lỗi Error 944 xuất hiện khi các máy chủ của Google Play Store ngoại tuyến hoặc nếu chúng gặp phải một số vấn đề về kết nối. Kiểm tra kết nối internet sau đó khởi động lại thiết bị và thử tải xuống ứng dụng.

Thử cách 2: Xóa bộ nhớ cache và dữ liệu

  • Chuyển đến Cài đặt -> Cài đặt ứng dụng
  • Truy cập, Tất cả các ứng dụng -> Tìm CH Play -> Xóa bộ nhớ cache và dữ liệu
  • Khi bạn đã xóa tất cả mọi thứ, Tiếp theo bạn cần Buộc dừng ứng dụng.
  • Tương tự, Tìm Dịch vụ Google Play -> Xóa bộ nhớ cache và dữ liệu
  • Ngoài ra, Tìm Khung dịch vụ của Google -> Xóa bộ nhớ cache và dữ liệu
  • Tiếp theo tìm Trình quản lý tải xuống -> Xóa bộ nhớ cache và dữ liệu

Thử lần lượt các cách trên hy vọng bạn sẻ khắc phục được lỗi Error 944. Nếu có cách khác hay thắc mắc bạn hãy để lại comment bên dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *