Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy Z Flip3 5G / SM-F711B

Cập nhật rom gốc cho Samsung Galaxy Z Flip3 5G SM-F711B. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Hoặc tải rom gốc Galaxy Z Flip3 5G / SM-F711B nếu máy không vào được hệ điều hành, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung (lưu ý mất dữ liệu). Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Download rom Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Model: SM-F711B
Khu vực: Việt Nam XXV
Hệ điều hành: Android 13
Dung lượng file: 7.21 GB
Ngày cập nhật: 11/2022
Phiên bản:
PDA: F711BTBU3DVK3
CSC: F711BOXT3DVK3
CP: F711BXXU3DVK3
Model: SM-F711B
Khu vực: Việt Nam XXV
Hệ điều hành: Android 12
Dung lượng file: 7.17 GB
Phiên bản:
PDA: F711BXXS3CVIG
CSC: F711BOXM3CVIG
CP: F711BXXS3CVIG

 • Model: SM-F711B
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 12
 • Dung lượng file: 6.31 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: F711BTBU2BVA9
  • CSC: F711BOXT2BVA9
  • CP: F711BXXU2BVA9

Download rom Samsung Galaxy Z Flip3 5G

 • Model: SM-F711B
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 6.35 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: F711BXXS2AUJB
  • CSC: F711BOXM2AUJ7
  • CP: F711BXXU2AUJ4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *