Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy XCover 4s SM-G398FN

Rom gốc cho Samsung Galaxy XCover 4s SM-G398FN, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung. Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Download rom Samsung GalaxyXCover 4s

 • Model: SM-G398FN
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 12
 • Ngày cập nhật: 07/2022
 • Dung lượng file: 3.93 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: G398FNXXSGCVG1
  • CSC: G398FNOLMGCVE6
  • Phone: G398FNXXUGCVE6

 • Model: SM-G398FN
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 9
 • Dung lượng file: 2.86 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: G398FNXXU1ASH1
  • CSC: G398FNOLM1ASG4
  • Phone: G398FNXXU1ASH1

Cập nhật rom Android 10 Galaxy XCover 4s SM-G398FN

 • PDA/AP: G398FNXXS5BTD2
 • CSC: G398FNOLM5BTD2
 • MODEM/CP: G398FNXXS5BTD2
 • Khu vực: XXV — Vietnam
 • Dung lượng: 3.1GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *