Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy Tab A8 / SM-X205

Cập nhật rom gốc cho Samsung Galaxy Tab A8 / SM-X205. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Hoặc tải rom gốc Galaxy Tab A8 / SM-X205 nếu máy không vào được hệ điều hành, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung (lưu ý mất dữ liệu). Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Download rom Samsung Galaxy Tab A8

Model: SM-X205
Khu vực: Việt Nam XEV
Hệ điều hành: Android 13
Dung lượng file: 3.77 GB
Ngày cập nhật: 01/2023
Phiên bản:
PDA: X205XXU1CWA1
CSC: X205OLM1CWA1
CP: X205XXU1CWA1

Download rom Android 12 Samsung Galaxy Tab A8

Model: SM-X205
Khu vực: Việt Nam XXV
Hệ điều hành: Android 12
Dung lượng file: 3.87 GB
Phiên bản:
PDA: X205XXU1BVI6
CSC: X205OLM1BVI6
CP: X205XXU1BVI7

 • Model: SM-X205
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 3.24 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: X205XXU1AVAC
  • CSC: X205OLM1AVA7
  • CP: X205XXU1AVA7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *