Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy S10 Lite / SM-G770F

Rom gốc cho Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770F, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung. Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Download rom Samsung Galaxy S10 Lite

Model: SM-G770F
Khu vực: Việt Nam XXV
Hệ điều hành: Android 13
Ngày cập nhật: 11/2022
Dung lượng file: 5.12 GB
Phiên bản:
PDA: G770FXXU6HVK5
CSC: G770FOLM6HVK5
Phone: G770FXXU6HVK5

Download rom Android 12 Samsung Galaxy S10 Lite

 • Model: SM-G770F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 12
 • Dung lượng file: 4.63 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: G770FXXS6FULA
  • CSC: G770FOLM6FUL8
  • Phone: G770FXXU6FUL5

Download rom Android 11 Samsung Galaxy S10 Lite

 • Model: SM-G770F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 4.8 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: G770FXXU3DTL1
  • CSC: G770FOLM3DTKA
  • Phone: G770FXXU3DTKA

Download rom Android 10 Samsung Galaxy S10 Lite

 • Model: SM-G770F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Dung lượng file: 4.65 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: G770FXXU1ASLF
  • CSC: G770FOLM1ASLF
  • Phone: G770FXXU1ASLF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *