Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy Note20 / SM-N980F

Cập nhật rom gốc cho Samsung Galaxy Note20 SM-N980F. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Hoặc tải rom gốc Galaxy Note20 / SM-N980F nếu máy bị lỗi không vào được hệ điều hành, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung (lưu ý mất dữ liệu). Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Download rom Android 13 Samsung Galaxy Note20

Model: SM-N980F
Khu vực: Việt Nam XXV
Hệ điều hành: Android 13
Dung lượng file: 6.62 GB
Phiên bản:
PDA: N980FXXU5GVJE
CSC: N980FOXM5GVJE
Phone: N980FXXU5GVJE

Download rom Android 11 Samsung Galaxy Note20

 • Model: SM-N980F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 7.09 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: N980FXXU3DUH2
  • CSC: N980FOXM3DUH2
  • Phone: N980FXXU3DUH2

 • Model: SM-N980F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 6.11 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: N980FXXU1CTL5
  • CSC: N980FOXM1CTL5
  • Phone: N980FXXU1CTL5

Download rom Samsung Galaxy Note20

 • Model: SM-N980F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Dung lượng file: 6.44 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: N980FXXU1ATH3
  • CSC: N980FOXM1ATH3
  • Phone: N980FXXU1ATH3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *