Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy M31 / SM-M315F

Cập nhật rom gốc cho Samsung Galaxy M31 SM-M315F. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Hoặc tải rom gốc Galaxy M31 / SM-M315F nếu máy bị lỗi không vào được hệ điều hành, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung (lưu ý mất dữ liệu). Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Download rom Android 12 Samsung Galaxy M31

 • Model: SM-M315F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 12
 • Dung lượng file: 4.39 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: M315FXXU2CVCE
  • CSC: M315FOLM2CVCE
  • Phone: M315FDDU2CVCC

Download rom Android 11 Samsung Galaxy M31

 • Model: SM-M315F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 3.72 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: M315FXXU2BUAC
  • CSC: M315FOLM2BUAC
  • Phone: M315FDDU2BUAA

Download rom Samsung Galaxy M31

 • Model: SM-M315F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Dung lượng file: 3.96 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: M315FXXU2ATIB
  • CSC: M315FOLM2ATIB
  • Phone: M315FDDU2ATI2

 • Model: SM-M315F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Dung lượng file: 3.76 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: M315FXXU1ATB7
  • CSC: M315FOLM1ATB7
  • Phone: M315FXXU1ATB7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *