Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy M21 / SM-M215F

Cập nhật rom gốc cho Samsung Galaxy M21 SM-M215F. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Hoặc tải rom gốc Galaxy M21 / SM-M215F nếu máy bị lỗi không vào được hệ điều hành, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung (lưu ý mất dữ liệu). Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Download rom Android 12 Samsung Galaxy M21

 • Model: SM-M215F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 12
 • Dung lượng file: 4.33 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: M215FXXU2CVCC
  • CSC: M215FOLM2CVCC
  • Phone: M215FDDU2CVCC

Download rom Samsung Galaxy M21

 • Model: SM-M215F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 3.77 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: M215FXXU2BUF1
  • CSC: M215FOLM2BUF1
  • Phone: M215FDDU2BUE1

 • Model: SM-M215F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Dung lượng file: 3.92 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: M215FXXU2ATI9
  • CSC: M215FOLM2ATI9
  • Phone: M215FDDU2ATIA

 • Model: SM-M215F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Dung lượng file: 3.72 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: M215FXXU1ATB8
  • CSC: M215FOLM1ATBB
  • Phone: M215FDDU1ATB9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *