Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy A50s / SM-A507FN

Rom gốc cho Samsung Galaxy A50s SM-A507FN, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung. Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Rom Android 11 cho Samsung Galaxy A50s

 • Model: SM-A507FN
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 4.12 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: A507FNXXS6DVC3
  • CSC: A507FNOLM6DVC3
  • Phone: A507FNXXS6DVC3

Download rom Samsung Galaxy A50s

 • Model: SM-A507FN
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 9
 • Dung lượng file: 4.08 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: A507FNXXU1ASI1
  • CSC: A507FNOLM1ASI1
  • Phone: A507FNOLM1ASI1

Rom Android 10 Samsung Galaxy A50s

 • Model: SM-A507FN
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Dung lượng file: 4.19 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: A507FNXXS5BTI1
  • CSC: A507FNOLM5BTI1
  • Phone: A507FNXXS5BTI1

 • Model: SM-A507FN
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Dung lượng file: 4.20 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: A507FNXXU3BTB2
  • CSC: A507FNOLM3BTB2
  • Phone: A507FNXXU3BTB2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *