Site Overlay

Rom gốc Samsung Galaxy A03 Core / SM-A032F

Cập nhật rom gốc cho Samsung Galaxy A03 Core SM-A032F. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Hoặc tải rom gốc Galaxy A03 Core / SM-A032F nếu máy không vào được hệ điều hành, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung (lưu ý mất dữ liệu). Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Download rom Samsung Galaxy A03 Core

Model: SM-A032F
Khu vực: Việt Nam XXV
Hệ điều hành: Android 12
Dung lượng file: 1.93 GB
Cập nhật: 04-2023
Phiên bản:
PDA: A032FXXU2BWC3
CSC: A032FOLM2BWC3
CP: A032FXXU2BWC3

 • Model: SM-A032F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 1.70 GB
 • Cập nhật: 2022-03-24
 • Phiên bản:
  • PDA: A032FXXU1AVC2
  • CSC: A032FOLM1AVA2
  • CP: A032FXXU1AVC2

 • Model: SM-A032F
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Dung lượng file: 1.75 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: A032FXXU1AUKF
  • CSC: A032FOLM1AUKD
  • CP: A032FXXU1AUK6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *