Site Overlay

Rom gốc Asus Zenfone 7

ZenFone 7 / ZenFone 7 Pro (ZS670KS / ZS671KS) Hạ cấp phần mềm từ Android 12 xuống Phiên bản: WW-30.41.69.174 (Android 11) chỉ dành cho WW / EU / RU / IN / TW SKU. Trước khi bắt đầu hạ cấp, hãy đảm bảo rằng tất cả các hình ảnh, dữ liệu quan trọng đã hoàn tất sao lưu. Quá trình hạ cấp sẽ xóa tất cả dữ liệu để trở thành một hệ thống mới.

Download rom gốc Asus Zenfone 7

  • Model: ZenFone 7 / ZenFone 7 Pro (ZS670KS / ZS671KS)
  • Phiên bản WW-30.41.69.174
  • Android 11
  • Dung lượng: 2.79 GB

Hướng dẫn cập nhật Rom Asus

  • Dung lượng Pin nên nhiều hơn 30%
  • Copy rom tải về vào thư mục chính bộ nhớ lưu trữ của điện thoại.
  • Xóa Tài khoản Google.
  • Sau khi chép xong bạn sẽ thấy thông báo  “System Update File Detected …” bấm vào và làm theo các bước để cập nhật firmware.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *