Site Overlay

Rom Android 9 Samsung Galaxy A7 2018 SM-A750GN

Rom full Android 9 cho Samsung Galaxy A7 2018 SM-A750GN, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung.

Download rom Android 9 Samsung Galaxy A7 2018

 • Model: SM-A750GN
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 9
 • Dung lượng file: 3.26 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: A750GNDXU2BSC7
  • CSC: A750GNOLM2BSC7
  • Phone: A750GNDXU2BSC7

Bản mới

 • Model: SM-A750GN
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 9
 • Dung lượng file: 3.306 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: A750GNDXS4BSJ7
  • CSC: A750GNOLM4BSJ7
  • Phone: A750GNDXS4BSJ7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *