Site Overlay

Mở khóa tài khoản Google trên Samsung Galaxy Tab / SM-T285

Mở khóa tài khoản Google trên Samsung Galaxy Tab / SM-T285 là gì? Factory Reset Protection (FRP) là một phương thức bảo mật được thiết kế để ngăn chặn ai đó xóa và khôi phục cài đặt gốc điện thoại của bạn trái phép.

Vì thế khi chúng ta Hard Reset để xóa mật khẩu, khôi phục lại máy nếu có tài khoản Google bạn cần nhớ mật khẩu để đăng nhập lại khi thiết lập. Nếu bạn đã quên tài khoản Google của mình để đăng nhập thì sao? Dưới đây là giải pháp

Cách mở khóa tài khoản Google trên Samsung Galaxy Tab / SM-T285

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *