Site Overlay

Mở khóa tài khoản Google trên Huawei Honor 10

Mở khóa tài khoản Google trên smartphone Android là gì? Factory Reset Protection (FRP) là một phương thức bảo mật được thiết kế để ngăn chặn ai đó xóa và khôi phục cài đặt gốc điện thoại của bạn trái phép.

Vì thế khi chúng ta Hard Reset Huawei Honor 10 để xóa mật khẩu, khôi phục lại máy nếu có tài khoản Google bạn cần nhớ mật khẩu để đăng nhập lại khi thiết lập. Nếu bạn đã quên tài khoản Google của mình để đăng nhập thì sao? Dưới đây là giải pháp

Cách mở khóa tài khoản Google trên Huawei Honor 10

  • Chọn Safe mode
  • Vào bên trong Safe mode bạn vào Setting -> System -> Reset -> Reset All settings
  • Khởi động lại để hoàn tất

Lưu ý: Tùy thời điểm với phiên bản bảo mật cập nhật mà cách này có thể không hoạt động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *