Site Overlay

Lỡ xóa nhầm tập tin trên Google Drive

Bạn đang dùng Google Drive để sao lưu tập tin. Một ngày nào đó bạn đã xóa nhầm tập tin quan trọng của mình thì có cách nào khôi phục?

Khôi phục tập tin lỡ xóa nhầm trên Google Drive.

  • Hãy thử khôi phục các tệp từ thùng rác. Trên máy tính, truy cập vào: drive.google.com/drive/trash
  • Nhấp chuột phải vào tệp bạn muốn khôi phục.
  • Nhấp vào Khôi phục.

Nếu các tệp không có trong Thùng rác hoặc bạn đã đã dọn sạch thùng rác thì đã đến lúc liên hệ với Chuyên gia tài khoản Google Drive. Họ có một công cụ có thể giúp phục hồi tập tin trong một khoảng thời gian ngắn.

  • Truy cập vào đây support.google.com/drive/gethelp
  • Bạn điền lần lượt vào các form và tùy chọn liên hệ
  • Lưu ý khôi phục các tập tin không đảm bảo chắc chắn thành công nhưng đây là hy vọng cuối cùng nếu tập tin quá quan trọng với bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *