Site Overlay

Hướng dẫn Hard Reset Samsung Galaxy S10 / S10+

Hard Reset Samsung Galaxy S10 / S10+ hay reset máy bằng phím cứng là xóa dữ liệu và đưa máy về chế độ nhà sản xuất. Nếu bạn không thể truy cập vào bên trong máy (Quên mật khẩu màn hìnhLỗi phần mềm…v..v) thì sẽ cần đến biện pháp đặt lại dữ liệu và cài đặt gốc.

Cách Hard Reset trên Smartphone Samsung Galaxy S10 / S10+. Xin lưu ý sau khi đặt lại sẽ mất hết dữ liệu, nếu bạn có tài khoản Google trên điện thoại, bạn cần phải đăng nhập tài khoản và mật khẩu của mình.

Các bước Hard Reset Samsung Galaxy S10 / S10+

  • Pin trên 30%
  • Tắt nguồn (Nếu máy đòi mật khẩu: Giữ phím Volume Down + phím Nguồn để khởi động lại rồi làm bước kế tiếp)
  • Giữ giữ các phím Volume Up + Phím Bixby + phím Nguồn
  • Logo biểu tượng Android xuất hiện thả các phím ra

Sau khi vào chế độ Recovery bạn dùng các phím Volume để di chuyển, phím nguồn để xác nhận lần lượt chọn vào:

Galaxy S10 recovery
  • Wipe data/factory reset -> Yes
  • Wipe cache partition -> Yes
  • Cuối cùng Reboot system now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *