Site Overlay

Hướng dẫn Hard Reset Realme 5i

Hard Reset hay reset máy bằng phím cứng Realme 5i là xóa dữ liệu và đưa máy về chế độ nhà sản xuất. Vì một lý do nào đó bạn không thể truy cập vào bên trong máy (Quên mật khẩu màn hìnhLỗi phần mềm…v..v)

Trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ cách Hard Reset trên Smartphone Realme 5i để xóa mật khẩu, khôi phục lại máy. Lưu ý sẻ mất hết dữ liệu, nếu có tài khoản Google bạn cần nhớ mật khẩu để đăng nhập lại khi thiết lập.

Hướng dẫn Hard Reset Realme 5i

  • Pin còn trên 30%
  • Tắt nguồn
  • Giữ nút Volume Down và nút Nguồn để vào chế độ Recovery
Recovery
  • Bạn chọn ngôn ngữ tiếp đến chọn Wipe data nhập mã pin hiện trên màn hình, chọn tiếp Wipe data -> Format Data
  • Cuối cùng quay lại màn hình chọn Reboot để máy khởi động lại là hoàn tất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *