Site Overlay

Hệ thống giao dịch Stochastic và MACD

Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng cho thấy vị trí của khoảng cách gần với phạm vi cao thấp trong một số khoảng thời gian đã định. Stochastic Dao động không theo giá, nó không theo khối lượng hoặc bất cứ điều gì tương tự. Nó theo tốc độ hoặc đà của giá. Như vậy Stochastic dùng để dự đoán hướng của giá. Kết hợp với MACD là chỉ báo giao động theo giá để xác nhận lại các dự đoán.

Thiết lập hệ thống Stochastic và MACD

 • Stochastic 9, 3, 9
 • MACD 26, 60 (Download MACD color)
 • Khung thời gian: M15 trở lên
 • Cặp tiền: tùy ý

Lệnh Buy

 • Stochastic từ 0 vượt lên trên 10
 • MACD color đổi màu từ giảm sang tăng

Lệnh Sell

 • Stochastic từ 100 vượt xuống 90
 • MACD color đổi màu từ tăng sang giảm

Lợi nhuận

 • Lấy mục tiêu lợi nhuận 10 pips.
 • Di chuyển dừng để hòa vốn sau 10 pips.
 • Trailing stop giao dịch ở mức 10 pips trở lên.

Dừng lỗ

 • Phá vỡ mô hình hoặc 5 – 10 Pip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *