Site Overlay

Setup Giao diện MetaTrader 4

Dành cho bạn nào mới biết đến phần mềm giao dịch MetaTrader 4 gọi tắt là MT4 và muốn có giao diện Template nến màu sắc nhanh mà không cần chỉnh thủ công.

Giao diện MetaTrader 4

Download Template Ichimoku Cloud
Download Template BB

Sử dụng trên MT4:

Sau khi tải về bạn nhận được tập tin .tpl để sử dụng thì trên phần mềm MT4 các bạn chọn vào biểu tượng Template -> Load Template -> chọn tập tin .tpl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *