Site Overlay

Driver máy in Laser Canon LBP2900/2900B

Máy in laser Canon LBP2900/2900B lần đầu tiên kết nối với máy tính cần được cài đặt Driver. Bạn đang tìm driver máy in Canon LBP2900/2900B -> tải ngay bên dưới.

Download Driver máy in Canon LBP2900/2900B

  • OS: Windows 10 Windows 64bit
  • LBP2900/2900B CAPT Printer Driver (R1.50 Ver.3.30)

Hướng dẫn cài đặt

  • Ngắt kết nối cáp USB kết nối thiết bị và máy tính trước khi cài đặt driver.
  • Kết nối cáp USB sau khi cài đặt trình điều khiển.
  • Nhấp đúp vào tệp để giải nén chúng. Một thư mục mới sẽ được tạo trong cùng một thư mục. Thư mục mới sẽ có cùng tên với tệp nén.
  • Nhấp đúp vào tệp Setup.exe đã giải nén để bắt đầu cài đặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *